Вчити неправильні дієслова в англійській мові легко

Завдання 1

Перед тим, як вивчати неправильні форми дієслів минулих форм, треба спочатку знати інфінітивні форми. Подивіться, будь-ласка, на цей список дієслів, чи зі всіма ними ви знайомі? Це найпоплуярніші 48 дієслів, що мають неординарні минулі форми:

Просто почайте ці слова, ті, які не знаєте, вивчіть. Якщо є питання, то пишіть внизу в коментарях.

to be (бути), to have (мати), to do (робити), to say (говорити), to get (отримувати), to make (робити, виготовляти), to go (іти), to know (знати), to take (брати), to see (бачити), to come (приходити), to think (думати), to give (давати), to find (знаходити), to tell (розповідати), to feel (відчувати), to become (ставати), to leave (залишати), to put (класти), to mean (мати на увазі), to keep (зберігати), to let (дозволяти), to begin (починати), to hear (чути), to run (бігти), to hold (тримати), to bring (приносити), to write (писати), to sit (сидіти), to stand (стояти), to lose (втрачати), to meet (зустрічати), to set (встановлювати), to learn (вчитися), to lead (призводити), to understand (розуміти), to speak (говорити), to read (читати), to spend (витрачати), to grow (зростати), to win (вигравати), to buy (купувати), to send (надсилати), to build (будувати), to fall (падати), to cut (різати), to raise (піднімати), to sell (продавати)

Завдання 2

Знайомство з дієсловом to be:

to be (бути) – was (однина) / were (множина) been 

Схоже змінюється дієслово: 

to see (бачити): saw  seen

Вспевніться, що вам з цим дієсловом все зрозуміло!

to be – інфінітив – незмінена форма дієслова
was / were – минула форма дієслова (був / були)
been – дієприкметник минулого часу, відповідає на питяння ЯКИЙ?

Тренуймося! Знаєте ці фрази?

to be home (бути вдома)

 1. I am home. – Я є вдома.
 2. I was home. – Я був вдома. / You were home. – Ви були вдома. 
 3. I have been home. – Я вже побував вдома. 

to be happy (бути щасливим) 

 1. I am happy . – Я є щасливий.
 2. I was happy – Я був щасливий. / You were happy – Ви були щасливі. 
 3. I have been happy . – Я вже побував щасливим.  

to see a dog (бачити собаку) 

 1. see a dog. – Я бачу собаку.
 2. saw a dog– Я бачив собаку.
 3. I have seen a dog. – Я вже побачив собаку. 

Все зрозуміло? 

Напишіть в коментарях внизу, чи все зрозуміло та які питання виникли? Що не зрозуміло?

Завдання 3

Приорітетні 5 дієслів:

Ці дієслова треба вивчити першими, тоді вивчити всі інші буде дуже легко. 

to have (мати), to do (робити), to get (отримувати), to come (приходити), to give (давати)

 • to have (мати): had – had 
 • to do (робити): did – done
 • to get (отримувати): got – gotten
 • to come (приходити): came – come 
 • to give (давати): gave – given

Ці форми можна просто зазубрити.

 • I have a dog. (У мене є собака.) – Present Simple 
 • I had a dog. (У мене була собака.) – Past Simple 
 • I do my work every day. (Я роблю свою роботу щодня.) – Present Simple 
 • I did my work every day. (Я робив свою роботу кожен день.) – Past Simple 
 • I get home in time. (Я приходжу додому вчасно.) – Present Simple 
 • I got home in time. (Я прийшов додому вчасно.) – Past Simple 
 • I come home in time every day. (Я приходжу додому вчасно кожен день.) – Present Simple 
 • I came home in time today. (Сьогодні я прийшов додому вчасно.) – Past Simple 
 • I give a lot of presents. (Я дарую багато подарунків.) – Present Simple 
 • I gave a lot of presents. (Я дарував багато подарунків.) – Past Simple 
 Є питання? Задавайте внизу.
 
Третя колонка – це дієприкметники минулого часу, що відповідають на питання ЯКИЙ?

 • had – такий, що мав 
 • done – такий, що є зробленим 
 • gotten – отриманий 
 • come – такий, що прийшов 
 • given – наданий, даний, такий, що був наданий 

 Тут все зрозуміло?

Завдання 4

Дієслова, які мають однакові форми:

 1. to bet (ставити ставку) – bet – bet
 2. to cost (коштувати) – cost – cost
 3. to cut (різати) – cut – cut
 4. to hit (бити) – hit – hit
 5. to hurt (ранити) – hurt – hurt
 6. to let (дозволяти) – let – let
 7. to put (класти) – put – put
 8. to shut (закривати) – shut – shut
Виключення: to read – read – read 

Завдання 5

Дієслова, які мають однакові дві останні форми:

 1. to bring (принести): broughtbrought
 2. to build (будувати): builtbuilt
 3. to buy (купити): boughtbought
 4. to catch (ловити): caughtcaught
 5. to feel (відчувати): feltfelt
 6. to fight (боротися): foughtfought
 7. to find (знайти): foundfound
 8. to get (отримати): gotgot
 9. to have (мати): hadhad
 10. to hear (чути): heardheard
 11. to hold (тримати): heldheld
 12. to keep (зберігати): keptkept
 13. to lend (позичити): lentlent
 14. to leave (покинути): leftleft
 15. to light (запалювати): litlit
 16. to lose (втратити): lostlost
 17. to make (робити): mademade
 18. to meet (зустріти): metmet
 19. to pay (платити): paidpaid
 20. to read (pronounced red) (читати): read (pronounced red)read (pronounced red)
 21. to say (говорити): saidsaid
 22. to sell (продавати): soldsold
 23. to send (надсилати): sentsent
 24. to shoot (стріляти): shotshot
 25. to sit (сидіти): satsat
 26. to sleep (спати): sleptslept
 27. to spend (витрачати): spentspent
 28. to stand (стояти): stoodstood
 29. to strike (вдаряти): struck  struck (=stricken)

 30. to teach (вчити): taughttaught
 31. to tell (розповідати): toldtold
 32. to think (думати): thoughtthought
 33. to understand (розуміти): understoodunderstood

Завдання 6

Дієслова, які мають зміни в корені A – U:

 1. to begin (починати): began begun

 2. to drink (пити): drank drunk

 3. to swim (плавати): swam swum

 4. to ring (дзвонити): rang rung

 5. to sing (співати): sang sung

Завдання 7

Дієслова, які мають зміни в корені EW – WN:

 1. to blow (дути): blew blown

 2. to throw (кидати): threw– thrown

 3. to grow (рости): grew grown

 4. to know (знати): knew known

 5. to draw (малювати): drew – drawn

 6. to fly (летіти): flew flown

 7. Також: to show (показувати): showed shown

Завдання 8

Дієслова, які мають зміни в корені ORE – ORN:

 1. to wear (носити): wore worn

 2. to tear (рвати): tore torn

 3. to bear (виносити): bore – born

Завдання 9

Дієслова, які мають зміни в корені O – EN:

 1. to break (ламати): broke broken

 2. to speak (говорити): spoke spoken

 3. to wake (будити): woke woken

 4. to choose (обирати): chosechosen

Завдання 10

Дієслова, які мають зміни в корені A – EN:

 1. to give (давати): gave given

 2. to eat (їсти): ate eaten

Завдання 11

Дієслова, які мають зміни в корені РІЗНЕ – EN:

 1. to bite (кусати): bitbitten
 2. to hide (ховати): hid hidden

 3. to drive (їздити): drovedriven

 4. to ride (їздити (верхи)): roderidden

 5. to rise (підніматися): roserisen

 6. to write (писати): wrote written

 7. to fall (падати): fell fallen

 8. to forget (забувати): forgot forgotten