Skip to content

Lesson 9 

Part 1

Nazywam się Anastazja, mam 38 lat. Jestem z Kijowa, ale teraz mieszkam w Warszawie.

Mam dużą rodzinę, mamę, ojca i młodszą siostrę. Moja matka mieszka na Ukrainie, mój ojciec mieszka w Rosji. Są rozwiedzeni.

Moja siostra jest ode mnie cztery lata młodsza, mieszka z rodziną w Ameryce. Nazywa się Daryna. Jest mężatką, a jej mąż ma na imię Brett.

Moja siostra ma syna. Nazywa się Dima i ma 10 lat. On idzie do szkoły.

Nie jestem mężatką, ale mam chłopaka. Bardzo go kocham i on też bardzo kocha mnie. Jest teraz w Kijowie.

Uwielbiam spacerować po parku, jeździć na rowerze, podróżować, gotować, pracować, robić zakupy i chodzić do kina lub teatru. Uwielbiam też odwiedzać muzea i spotykać się z przyjaciółmi.

Wieczorami lubię czytać książki, zwłaszcza Biblię.

W niedziele uwielbiam chodzić do kościoła i spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi i chłopakiem.

Nie jestem wegetarianinem, ale lubię jeść zdrową żywność. Jem dużo warzyw, owoców, jajek, ryb, a czasem mięsa. Piję kawę bez mleka i czasami zamawiam cappuccino w kawiarni. Uwielbiam herbatę ziołową i wodę.

Moje ulubione owoce to jabłka i gruszki.
Moim ulubionym warzywem jest marchewka.
Uwielbiam też groszek i orzechy.
Nie mogę żyć bez czekolady i suszonych owoców.

Jestem bardzo pozytywna, optymistyczna, realistyczna, wysportowana, atrakcyjna i pełna dobrej energii. Uwielbiam dzielić się czymś dobrym z ludźmi wokół mnie. Uwielbiam też robić dobre rzeczy i pomagać ludziom.

Jestem nauczycielem. Uczę języków. Mówię w siedmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim. Ukraiński i rosyjski to moje języki ojczyste. Teraz uczę się polskiego. Nie jest to łatwe, ale też nie takie trudne. Wymowa jest trochę skomplikowana, ale jest w porządku.

To wszystko na teraz.

Nazywam się Anastazja, mam 38 lat. Jestem z Kijowa, ale teraz mieszkam w Warszawie.

Mam dużą rodzinę, mamę, ojca i młodszą siostrę. Moja matka mieszka na Ukrainie, mój ojciec mieszka w Rosji. Są rozwiedzeni.

Moja siostra jest ode mnie cztery lata młodsza, mieszka z rodziną w Ameryce. Nazywa się Daryna. Jest mężatką, a jej mąż ma na imię Brett.

Moja siostra ma syna. Nazywa się Dima i ma 10 lat. On idzie do szkoły.

Nie jestem mężatką, ale mam chłopaka. Bardzo go kocham i on też bardzo kocha mnie. Jest teraz w Kijowie.

Uwielbiam spacerować po parku, jeździć na rowerze, podróżować, gotować, pracować, robić zakupy i chodzić do kina lub teatru. Uwielbiam też odwiedzać muzea i spotykać się z przyjaciółmi.

Wieczorami lubię czytać książki, zwłaszcza Biblię.

W niedziele uwielbiam chodzić do kościoła i spędzać czas z rodziną, przyjaciółmi i chłopakiem.

Nie jestem wegetarianinem, ale lubię jeść zdrową żywność. Jem dużo warzyw, owoców, jajek, ryb, a czasem mięsa. Piję kawę bez mleka i czasami zamawiam cappuccino w kawiarni. Uwielbiam herbatę ziołową i wodę.

Moje ulubione owoce to jabłka i gruszki.
Moim ulubionym warzywem jest marchewka.
Uwielbiam też groszek i orzechy.
Nie mogę żyć bez czekolady i suszonych owoców.

Jestem bardzo pozytywna, optymistyczna, realistyczna, wysportowana, atrakcyjna i pełna dobrej energii. Uwielbiam dzielić się czymś dobrym z ludźmi wokół mnie. Uwielbiam też robić dobre rzeczy i pomagać ludziom.

Jestem nauczycielem. Uczę języków. Mówię w siedmiu językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i niemieckim. Ukraiński i rosyjski to moje języki ojczyste. Teraz uczę się polskiego. Nie jest to łatwe, ale też nie takie trudne. Wymowa jest trochę skomplikowana, ale jest w porządku.

To wszystko na teraz.

My name is Anastasia, I am 38 years old. I am from Kyiv but right now I live in Warsaw.

I have a big family, a mother, a father and a younger sister. My mother lives in Ukraine, my father lives in Russia. They are divorced.

My sister is four years younger than me, she lives in America with her family. Her name is Daryna. She is married and her husband’s name is Brett.

My sister has a son, my nephew. His name is Dima and he is 10 years old. He goes to school.

I am not married but I have a boyfriend. I love him very much and he loves me very much too. He is in Kyiv right now.

I love walking in the park, riding a bicycle, traveling, cooking, working, shopping and going to the cinema or theater. I also love to visit museums and meet my friends.

In the evening I like to read books, especially the Bible.

On Sundays I love to go to church and spend some time with my family, friends and my boyfriend.

I am not a vegetarian but I like to eat healthy food. I eat many vegetables, fruit, eggs, fish and sometimes meat. I drink coffee without milk and sometimes I order cappuccino in the coffee shop. I love herbal tea and water.

My favorite fruits are apples and pears.
My favorite vegetable is carrots.
I also love peas and nuts.
I cannot live without chocolate and dry fruit.

I am very positive, optimistic, realistic, sportive, attractive and full of good energy. I love to share something good with people around me. I also love to do good things and help people.

I am a teacher. I teach languages. I speak seven languages: English, French, Spanish, Italian and German. Ukrainian and Russian are my mother tongues. Now I am learning Polish. It is not easy but it is also not that hard. The pronunciation is a little bit complicated but it’s okay.

That’s all for now.